• Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Træna og Lurøy; Andorsen, Johan (Others, 1985)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Lurøy og Træna; Andorsen, Johan (Others, 1986)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Træna og Lurøy; Andorsen, Johan (Others, 1987)