• Årsmelding 1983 

   Fiskerikonsulenten i Dønna; Buschmann, Herulf (Others, 1983-12-31)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerikonsulenten i Dønna; Buschmann, Herulf (Others, 1984-12-31)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Dønna og Nesna; Buschmann, Herulf (Others, 1986-09-17)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Dønna og Nesna; Buschmann, Herulf (Others, 1986-12-31)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Dønna og Nesna; Buschmann, Herulf (Others, 1987-12-31)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettlederen i Dønna og Nesna; Buschmann, Herulf (Others, 1989-05-02)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Dønna og Nesna; Buschmann, Herulf (Others, 1989-12-31)