• Årsmelding 1983 

      Fiskerikonsulenten i Dønna; Buschmann, Herulf (Others, 1983-12-31)
    • Årsmelding 1984 

      Fiskerikonsulenten i Dønna; Buschmann, Herulf (Others, 1984-12-31)