• Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Lyngedal, Finn (Others, 1985-06)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Lyngedal, Finn (Others, 1987-06)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Lyngedal, Finn (Others, 1988-05)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Lyngedal, Finn (Others, 1989-05)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Lyngedal, Finn (Others, 1990-06)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1991-06)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1992-07)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1993-06-30)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1994-05-05)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1995-06-28)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1996-04-24)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Hjelm, Runa (Others, 1997-06-14)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Sundet, Wenche (Others, 1998-05-29)