• Årsmelding 1977 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1978-04-27)
  • Årsmelding 1978 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1979-11-06)
  • Årsmelding 1979 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1980-12-20)
  • Årsmelding 1980 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1981-12-15)
  • Årsmelding 1981 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1982-12-30)
  • Årsmelding 1982 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1983)
  • Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1984-10)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1985-10)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1986-09-19)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1987-08)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1988)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1989)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1990)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1991)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1993)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1994)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1995)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1996)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1997)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Bø; Johnsen, Charles (Others, 1998)