• Årsberetning 1988 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1988)
  • Årsberetning 1989 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1990)
  • Årsberetning 1991 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna (Others, 1993)
  • Årsmelding 1982 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Torgnes, Paul Birger (Others, 1982)
  • Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Torgnes, Paul Birger (Others, 1983)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Torgnes, Paul Birger (Others, 1984)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Torgnes, Paul Birger (Others, 1985)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Torgnes, Paul Birger (Others, 1987)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1989)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna (Others, 1993)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1994)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1996)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1996)
  • Årsmelding for 1997 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1998)
  • Årsmelding for 1998 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1999-10-29)