• Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1984-12-18)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1986-10-02)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1987-06-04)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1988-09-07)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1988-12-12)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1989-12-14)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1990-12-10)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1995-12-05)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1996-07-11)
  • Årsmelding 1996 og 1997 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1998-11-04)
  • Årsmelding 1998 

   Fiskerirettlederen i Hadsel og Sortland; Tåga, Sverre (Others, 1999-10-12)