• Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor (Others, 1993-03-09)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest og Kvalsund; Kjæmpenes, Johnny; Iversen, Rigmor (Others, 1996-10-09)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest og Kvalsund; Kjæmpenes, Johnny; Iversen, Rigmor (Others, 1997-11-05)