• Årsmelding 1979 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John (Others, 1980-01-28)
  • Årsmelding 1979. Kvalsund kommune 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John (Others, 1980-02-25)
  • Årsmelding 1982 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor (Others, 1983-03-18)
  • Årsmelding 1982. Kvalsund kommune 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John (Others, 1983-03-07)
  • Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor; Mikalsen, Karsten (Others, 1984-05-14)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor; Mikalsen, Karsten (Others, 1985-04-30)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor; Mikalsen, Karsten (Others, 1986-05-16)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor (Others, 1987-11-09)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor; Kristiansen, Jan (Others, 1992-05-19)