• Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1984-04-11)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1985-04)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1987)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1988)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1990)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1991)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1992-06-26)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1993-04-16)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1994-04-07)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1995-04-20)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1996-04-20)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Torkellsen, Didrik (Others, 1996-08)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1997)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Karlsøy; Jensen, Ib (Others, 1998-05-29)