• Årsmelding 1983 

      Fiskerirettlederen i Lurøy og Træna (Others, 1984)
    • Årsmelding 1985 

      Fiskerirettlederen i Lurøy og Træna; Andorsen, Johan (Others, 1986)