• Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1987-09)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1989-02-01)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1989-04-12)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1990-06-21)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1991-06)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1992-07)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1993-06)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1994-06)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1995-05)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1996-05)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1997-04)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1998-05)
  • Årsmelding 1998 

   Fiskerirettlederen i Moskenes; Mikalsen, Werner (Others, 1999-06)