• Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1984-08-08)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1986-01-13)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1986)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1987-10-14)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Røst; Mørch, Randi (Others, 1991)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Røst; Mørch, Randi (Others, 1992)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Røst (Others, 1993)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1994-07-18)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1995-04-07)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1996-06-20)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1997-05-06)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1998-02-17)
  • Årsmelding 1998 

   Fiskerirettlederen i Røst; Johnsen, Gisle (Others, 1999-02-22)