• Årsmelding 1997 

      Fiskerirettlederen i Steigen, Hamarøy og Tysfjord; Nilsen, Harald (Others, 1998-04-28)
    • Årsmelding 1998 

      Fiskerirettlederen i Steigen, Hamarøy og Tysfjord; Nilsen, Harald (Others, 1999-05-10)