• Årsmelding 1984 

      Fiskerirettlederen i Træna og Lurøy; Andorsen, Johan (Others, 1985)
    • Årsmelding 1986 

      Fiskerirettlederen i Træna og Lurøy; Andorsen, Johan (Others, 1987)