• Årsmelding 1981 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Sandbæk, Ragnar (Others, 1982-02-01)
  • Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Sandbæk, Ragnar (Others, 1984-09)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Sandbæk, Ragnar (Others, 1985-06)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Sandbæk, Ragnar (Others, 1986-09)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1991)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1992-09-17)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1993)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1994-05)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1995-12)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1996-06)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1998-05)
  • Årsmelding 1998 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut; Zakariassen, Inger Ann (Others, 1999-08)