• Årsmelding 1987 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1988-09)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1989-07)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1990-06)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1991-05)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1992-08)