• Årsmelding 1992 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1993-04-15)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1994-10-10)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1995-07-20)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1996-06-10)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1997-06-10)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1998-07)