• Årsmelding 1987 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1988-09)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1989-07)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1990-06)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1991-05)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog og Vestnes; Flaa, Olav J. (Others, 1992-08)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1993-04-15)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1994-10-10)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1995-07-20)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1996-06-10)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1997-06-10)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettleiaren i Haram, Skodje, Ørskog, Vestnes og Rauma; Flaa, Olav J. (Others, 1998-07)