• Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hemne, Hitra og Snillfjord; Gulbrandsen, Arne; Grønvik, Anne (Others, 1991-06-10)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hemne, Hitra og Snillfjord; Grønvik, Anne (Others, 1992-06-17)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord; Grønvik, Anne (Others, 1993)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord; Grønvik, Anne (Others, 1994-05-20)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord; Grønvik, Anne (Others, 1995-07-15)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord; Grønvik, Anne (Others, 1996-07-15)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord; Grønvik, Anne (Others, 1997-07-25)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Frøya, Hitra, Hemne og Snillfjord; Grønvik, Anne (Others, 1998-06-10)