• Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Værøy; Hanssen, Grethe-Kristin (Others, 1989-02-06)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettlederen i Værøy; Hanssen, Grethe-Kristin (Others, 1989-05-08)
  • Årsmelding 1989- 1990 

   Fiskerirettlederen i Værøy; Hanssen, Grethe-Kristin (Others, 1993-07-12)
  • Årsmelding 1991- 1992 

   Fiskerirettlederen i Værøy; Hanssen, Grethe-Kristin (Others, 1993-09-13)