• Årsmelding 1986 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1987-06)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1988-08)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1989-08)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1990-08-02)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1991-05-15)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1992-07-23)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1993-06-10)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1994-07-05)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettleiaren i Sunnhordland; Innvær, Ragnvald (Others, 1995-07-25)