• Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1987-08-28)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1988-09-29)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1989)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1990)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1991)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1992-05-10)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1993-04-27)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1994-05-20)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1995-05-20)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1996-03-29)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1997-03-29)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa; Isaksen, Øyvind (Others, 1998-05-01)