• Årsmelding 1991 

      Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John; Iversen, Rigmor; Kristiansen, Jan (Others, 1992-05-19)