• Årsmelding for 1978 

      Fiskerirettlederen i Berlevåg og Båtsfjord; Løkås, Odd (Others, 1979-04-06)