• Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1991)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1992-09-17)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1993)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1994-05)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1995-12)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1996-06)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut (Others, 1998-05)
  • Årsmelding 1998 

   Fiskerirettlederen i Vestvågøy; Markussen, Knut; Zakariassen, Inger Ann (Others, 1999-08)