• Årsmelding 1982 

   Fiskerirettlederen i Hareid og Ulstein; Mork, Jan-Petter (Others, 1983-04-22)
  • Årsmelding 1986- 1987 

   Fiskerirettleiaren i Ulstein og Hareid; Mork, Jan-Petter (Others, 1988-05-20)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettleiaren i Ulstein og Hareid; Mork, Jan-Petter (Others, 1989-02-17)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettleiaren i Ulstein og Hareid; Mork, Jan-Petter (Others, 1990-03-14)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettleiaren i Ulstein og Hareid; Mork, Jan-Petter (Others, 1992-03-09)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettleiaren i Ulstein og Hareid; Mork, Jan-Petter (Others, 1993-02-19)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettleiaren i Ulstein og Hareid; Mork, Jan-Petter (Others, 1994-02-07)