• Årsmelding 1981 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1982-06)
  • Årsmelding 1982 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1983-04)
  • Årsmelding 1983 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1984-05)
  • Årsmelding 1984 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1985-05)
  • Årsmelding 1985 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1986-05)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1987-10)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1988-05)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1990-03-15)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1991-03-20)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1992-06-10)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1993-07-01)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1994-06-27)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1995)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1996-03-12)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Steigen og Hamarøy; Nilsen, Harald (Others, 1997-03-24)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Steigen, Hamarøy og Tysfjord; Nilsen, Harald (Others, 1998-04-28)
  • Årsmelding 1998 

   Fiskerirettlederen i Steigen, Hamarøy og Tysfjord; Nilsen, Harald (Others, 1999-05-10)