• Årsberetning 1988 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1988)
  • Årsberetning 1989 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1990)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1989)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1994)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1996)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1996)
  • Årsmelding for 1997 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1998)
  • Årsmelding for 1998 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1999-10-29)