• Årsmelding 1990 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1991-06)
  • Årsmelding 1991 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1992-07)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1993-06-30)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1994-05-05)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1995-06-28)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa; Rånes, Oddveig (Others, 1996-04-24)