• Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Tromsø; Sivarajah, Kanapathipillai (Others, 1994)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Tromsø; Sivarajah, Kanapathipillai (Others, 1995)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Tromsø; Sivarajah, Kanapathipillai (Others, 1996)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Tromsø; Sivarajah, Kanapathipillai (Others, 1997)