• Årsmelding 1983 

      Fiskerisekretæren i Lødingen, Tjeldsund og Ballangen; Larsen, Steinar (Others, 1984-08-24)