• Rømt oppdrettsfisk : rapport fra rømningssikringsutvalget 

      Nilsson, Tore (utvalgsformann) (Others, 1990-08-28)
      Rømt laks og ørret fra norskeoppdrettsanlegg har de senere år vakt alvorlig bekymring i ulike miljøer. I hvilken grad slik fisk utgjør en genetisk trussel mot villfiskbestanden diskuteres fortsatt, men eksperter både i ...