• Konsekvensutredninger og miljøundersøkelser ved etablering av akvakultur. 

      Osland, Anne B.; Brobakke, Einar; Jacobsen, Frank; Fagerli, Gerd; Kristjánsson, Lárus Thór; Jahnsen, Terje (Research report, 2007)
      En KU skal inneholde dokumentasjon om akvakulturtiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn, og gi grunnlag for mer grundig og spesifikk behandling og utvidet vilkårsetting for akvakultursøknaden. ...