Registeret inneholder følgende historiske opplysninger om fartøy og eiere fra 1920 og fram til 2001:

  • Fartøyenes nummer og navn. Registreringsmerket til farkosten består av: Først fylkesbokstav(er), deretter løpenummer og sist distriktsbokstav(er).
  • Lengde, bredde og bruttotonnasje
  • Byggeår
  • Motorens opprinnelig fabrikasjonsår og motorens effekt oppgitt i hestekrefter
  • Eierens navn og postadresse

I årene frem til 1948 finnes der også:
  • Sammendrag over anmeldte forandringer gjeldende flytning av farkost og/eller forandring av merke
  • Oversikt over farkoster som er anmeldt utgått

Sistnevnte opplysninger finnes i den fullstendige publikasjonen under hvert år ("Alle fylker")

Opplysninger om eierskifte og mannskap er ikke tilgjengelige.

Fra 2002 fortsetter Merkeregisteret som Fartøyregisteret hos Fiskeridirektoratet.

Teksten i mange av dokumentene er av typer som er vanskelig å gjengi digitalt, og søkbarheten i de skannede utgavene oppleves ofte som relativt dårlig. Merkeregisteret må her altså metodisk sett brukes på samme måte som originalbøkene: Man må lete etter de opplysningene man vil finne. Digitale søk vil dessverre gi en del unøyaktige resultat

Recent Submissions

View more