Now showing items 3-22 of 456

  • Årsberetning 1988 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1988)
  • Årsberetning 1989 

   Fiskerirettlederen i Øksnes; Vangen, Ole (Others, 1990)
  • Årsberetning 1989 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna; Olsen, Arnt (Others, 1990)
  • Årsberetning 1990 

   Fiskerirettlederen i Øksnes; Vangen, Ole (Others, 1991)
  • Årsberetning 1991 

   Fiskerirettlederen i Brønnøy, Bindal, Vevelstad og Sømna (Others, 1993)
  • Årsmelding 1977 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1978-04-27)
  • Årsmelding 1977 

   Fiskerirettlederen i Lenvik og Berg; Jakobsen, Trygve (Others, 1978-04)
  • Årsmelding 1978 

   Fiskerisekretæren i Varanger og Tana; Johnsen, Kurt (Others, 1979-03-13)
  • Årsmelding 1978 

   Fiskerirettlederen i Kvalsund; Johnsen, John (Others, 1979)
  • Årsmelding 1978 

   Fiskerirettlederen i Sørøysund; Johnsen, John (Others, 1979-03-12)
  • Årsmelding 1978 

   Fiskerirettlederen i Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa (Others, 1979)
  • Årsmelding 1978 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest; Johnsen, John; Iversen, Rigmor (Others, 1979-03-06)
  • Årsmelding 1978 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1979-11-06)
  • Årsmelding 1978 for Sør-Varnager 

   Fiskerisekretæren i Varanger og Tana; Johnsen, Kurt (Others, 1979-03-21)
  • Årsmelding 1979 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John (Others, 1980-01-28)
  • Årsmelding 1979 

   Fiskerirettlederen i Sørøysund; Johnsen, John (Others, 1980-02-14)
  • Årsmelding 1979 

   Fiskerisekretæren i Herøy (Others, 1980)
  • Årsmelding 1979 

   Fiskerirettlederen i Bø; Jensen, Walter (Others, 1980-12-20)
  • Årsmelding 1979. Kvalsund kommune 

   Fiskerirettlederen i Hammerfest, Sørøysund og Kvalsund; Johnsen, John (Others, 1980-02-25)
  • Årsmelding 1980 

   Fiskerirettlederen i Moskenes og Flaktstad (Others, 1982-03-30)