• Årsmelding 1983 

   Fiskerirettleiaren i Austevoll; Austevoll, Hans (Others, 1983)
  • Årsmelding 1986 

   Fiskerirettleiaren i Austevoll; Austevoll, Hans (Others, 1987-10)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettleiaren i Austevoll; Austevoll, Hans (Others, 1988-09)
  • Årsmelding 1988 

   Fiskerirettleiaren i Austevoll; Austevoll, Hans (Others, 1989-10)
  • Årsmelding 1989 

   Fiskerirettleiaren i Austevoll; Austevoll, Hans (Others, 1990-03)
  • Årsmelding 1990 

   Fiskerirettleiaren i Austevoll; Austevoll, Hans (Others, 1991-06)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland; Austevoll, Hans (Others, 1993)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland; Austevoll, Hans (Others, 1994)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland; Austevoll, Hans (Others, 1995)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland; Austevoll, Hans (Others, 1996)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland; Austevoll, Hans (Others, 1997)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland; Austevoll, Hans (Others, 1998)
  • Årsmelding 1998 

   Fiskerirettleiaren i Søre Midthordland; Austevoll, Hans (Others, 1999-04-28)