• Årsmelding 1992 

      Fiskerirettlederen i Vågan; Eilertsen, Jan Bjarne (Others, 1993)