• Årsmelding for 1991 

      Fiskerirettlederen i Båtsfjord og Berlevåg; Skattør, Thor; Løkås, Anne-Lise (Others, 1992-03-24)