• Årsmelding 1986 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal; Waarøe, Jan Martin (Others, 1987-06-30)
  • Årsmelding 1987 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal; Waarøe, Jan Martin (Others, 1988-03-22)
  • Årsmelding 1992 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal (Others, 1993-08)
  • Årsmelding 1993 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal (Others, 1994-07)
  • Årsmelding 1994 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal (Others, 1996-11-22)
  • Årsmelding 1995 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal (Others, 1996-11-22)
  • Årsmelding 1996 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal (Others, 1997)
  • Årsmelding 1997 

   Fiskerirettlederen i Eigersund, Hå og Sokndal; Jensen, Jan Erik (Others, 1998-06-03)