Internt blad for Fiskeridirektoratets ansatte, må spørres etter på biblioteket. Utgitt i årene 1967 - 2003