• Fiskeflåten 1974 - 1977 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1977, 7, Others, 1977)
  • Fiskeflåten 1978 - 1980 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1980, 7, Others, 1981)
  • Fiskeflåten 1981 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1981, 7, Others, 1982)
  • Fiskeflåten 1982 - 83 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1983, 7, Others, 1984)
  • Fiskeflåten 1984 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1984, 7, Others, 1985)
  • Fiskeflåten 1985 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1985, 7, Others, 1986)
  • Fiskeflåten 1986 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1986, 7, Others, 1987)
  • Fiskeflåten 1991- 1992 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1992, 7, Others, 1993)
  • Fiskeflåten 1993 - 1994 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1994, 7, Others, 1995)
  • Fiskeflåten 1995 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1995, 7, Others, 1996)
  • Fiskeflåten 1996 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1996, 7, Others, 1997)
  • Fiskeflåten 1997 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1997, 7, Others, 1998)
  • Fiskeflåten 1998 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1998, 7, Others, 1999)
  • Fiskeflåte og Fiskarmanntal 1999 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1999, 7, Others, 2000)
  • Fiskeflåte og Fiskarmanntal 2000 

   Ukjent forfatter (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;2000, 7, Others, 2001)