• Handsaming av fisk ombord 

      Fjørtoft, Hans J. (Fiskeridirektoratets småskrifter;Nr. 3, 1969, Working paper, 1969)
    • Handsaming av størje 

      Fjørtoft, Hans J. (Fiskeridirektoratets småskrifter;Nr. 5, 1955, Working paper, 1955)