• Kolmuleprosjekt - Rauhella 

      Meland, Olav; Aas, Jon (Rapport fra Fiskeridirektoratets kjemisk-tekniske forskningsinstitutt;, Working paper, 1973)