• Bestemmelse av chitin i reker 

      Losnegard, Norvald; Tertnes, Gunnar; Storaas, Torleiv (Rapport fra Fiskeridirektoratets kjemisk-tekniske forskningsinstitutt;, Working paper, 1970)