• En vurdering av minstemålene for sei 

      Bøthun, Rannveig; Nedreaas, Kjell Harald; Overvik, Modulf; Sandberg, Per; Steinseide, Anita Kjeilen; Veim, Anne Kjos (Rapporter og meldinger;1996, 6, Working paper, 1996)