Samlingen under oppbygging. Vil etter hvert inneholde årene 2001 - 2012.
For nyere rapporter gå til Fiskeridirektoratets sider:

Utenlandske forskningstokt

Recent Submissions

View more