Første gang utgitt i 1958. For gjeldende J-meldinger gå til Fiskeridirektoratets hjemmeside.

Samlingen vil etter hvert inneholde flere tusen j-meldinger og for å hjelpe på gjenfinningen lager vi

Årsoversikter for J-meldinger (foreløpig fram t.o.m. 1978. Flere kommer)

Digitalisering og registrering av J-meldinger er et pågående arbeid, og samlingen er derfor ikke fullstendig.

Vi har valgt å angi "ikrafttredelsesdato" i feltet for "utgivelsesdato". Her er vi er takknemlige for tilbakemeldinger om evt feil.

Nye registreringer

Vis flere