• Trålfiskets historie 

   Iversen, Thor (Årsberetning vedkommende Norges fiskerier;1937, 3, Others, 1937)
  • Trålfiske 1952-53 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 40 - 1954, Others, 1954-10-07)
  • Trålfiske 1952-53 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 40 - 1954, Others, 1954-10-07)
  • Trålfiske 1953-54 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 26 - 1954. Nr. 40, 41, 44, 45 - 1955, Others, 1955)
  • Trålfiske 1955 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 40, 48, 51 - 1956, Others, 1956)
  • Trålfiske 1956 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 45, 46, 47, 48 - 1957, Others, 1957)
  • Trålfiske 1957 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 40, 46, 49, 52 - 1958, Others, 1958)
  • Trålfiske 1958 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 48 - 1959. Nr. 2, 10, 17 - 1960, Others, 1959)
  • Trålfiske 1959 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 45, 48 - 1960. Nr. 2, 11 - 1961, Others, 1960)
  • Trålfiske 1960 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 51 - 1961. Nr. 7 - 1962, Others, 1961)
  • Trålfiske 1961 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 48, 49, 51 - 1962. Nr. 14 - 1963, Others, 1962)
  • Trålfiske 1962 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 49, 50 - 1963, Others, 1963)
  • Trålfiske 1963 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 44 - 1964. Nr. 6 - 1965, Others, 1964)
  • Trålfiske 1964 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 17, 18 - 1966, Others, 1966)
  • Trålfiske 1965 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 26, 27 - 1967, Others, 1967)
  • Trålfiske 1966 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 17, 18 - 1968, Others, 1968)
  • Trålfiske 1967 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 31, 32 - 1969, Others, 1969)
  • Trålfiske 1968 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 10, 11 - 1970, Others, 1970)
  • Trålfiske 1969 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 47, 48, 49 - 1971, Others, 1971)
  • Trålfiske 1970 

   Fiskeridirektoratet (Fiskets Gang;Nr. 40, 41 - 1972, Others, 1972)