Utgitt i årene 1936-1973

Recent Submissions

 • A study on the Mitchell method for determination of the biological value of protein 

  Njaa, Leif Rein (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 4, No. 5, Research report, 1963)
 • Fóringsforsøk med sildemel tilsatt di-tert-butyl-p-hydroksy-toluen (BHT) og med rasjoner med og uten E-vitamin til slaktegriser 

  Hvidsten, Harald; Astrup, Harald; Aure, Lars (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 4, No. 9, Research report, 1965)
 • Undersøkelser av produksjonsprøver av medisintran 1937 til 1946 

  Notevarp, Olav; Bratland, Axel; Bjørsvik, Ernst (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 7, Research report, 1950)
  437 samples collected from the Norwegian cod liver oil production in the years 1937 to 1946 have been examined for blue value, free fatty acid, Kreis value and refractive index. In addition other data such as weight of the ...
 • Aktuelle fryseritekniske spørsmål 

  Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 2, No. 15, Research report, 1954)
  På initiativ av Fiskeridirektøren ble Fryserikonferansen 1952 avholdt i Bergen i dagene 17.-20. november. Noen tilsvarende samling av fryserinæringens menn var da ikke holdt siden 1941, da det ble arrangert et kjøleteknisk ...
 • Innholdsfortegnelse Vol. 1 

  Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;, Research report, 1951)
 • The Effect of Single and Double Doses of Gamma Radiation on Pre-rigor Mortis Filleted Saithe 

  Underdal, Bjarne; Jebsen, Jens Wohl; Lunde, Gulbrand (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 14, Research report, 1973)
  Saithe, caught on the western coast of Norway, was filleted immediately after killing, packed in plastic bags and irradiated using a cobalt- 60 source at the Institute of Atomic Energy, Kjeller. The doses were 50, 100, ...
 • The Nutritive Value of Thai Fish Products II. Amino Acid Composition 

  Sorasuchart, Tasanee (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 9, Research report, 1972)
  Amino acid analyses are presented for 19 samples of Thai fish products bought at the market in Bangkok. All samples were analysed by microbiological techniques, 13 samples were also analysed by column chromatographic ...
 • The amino acid composition and the protein value of four selected fish meals for the young chick 

  Njaa, Leif Rein; Utne, Finn; Boge, Gjermund; Brækkan, Olaf R. (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 5, Research report, 1968)
  A winter herring meal, a North Sea herring meal, a scad meal and a mackerel meal were tested as supplements to a basal vegetable chick diet and were analyzed for amino acids, vitamins and the common chemical constituents. ...
 • The nutritive value of Thai fish products I. The vitamin content 

  Sorasuchart, Tasanee (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 7, Research report, 1971)
  The contents of the B-vitamins: thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B12, vitamin B6, pantothenic acid and biotin, were determined in 19 samples of Thai fish products from different or differently processed species bought ...
 • Innholdsfortegnelse Vol. 5 

  Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;, Research report, 1973)
 • Lipids in Fish Fillet and Liver - A Comparison of Fatty Acid Compositions 

  Lambertsen, Georg (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 6, Research report, 1972)
  1. "Non-polar" (triglyceride and steryl esters) and "polar" (phospholipids) lipid fractions were prepared from liver and fillet tissues from four fish species. The four species - catfish, plaice, redfish and wrasse - were ...
 • Analyse av kvikksølv i skrei og vårtorsk ved flammeløs atomabsorpsjon 

  Olafsen, Jan A.; Losnegard, Norvald; Bakken, Kåre (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 13, Research report, 1973)
  Det er foretatt kartlegging av kvikksølvinnholdet i en kolleksjon skrei fra Lofoten, samt en kolleksjon vårtorsk fra Finnmark. Prøvene er oppsluttet med svovelsyre/salpetersyre og vanadiumpentoksyd som katalysator, og ...
 • Influence of dietary fat on the fatty acid pattern of muscle and liver lipids in rainbow trout (Sabno gairdneri) 

  Brækkan, Olaf R.; Lambertsen, Georg; Andresen, J. (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 8, Research report, 1971)
  Groups of one year old rainbow trout (Salmo gairdneri) were fed diets supplemented with 13% of rape seed oil, olive oil, linseed oil or sunflower seed oil. The fishes were kept in fresh water of a temperature about 10°C ...
 • Removal of DDT and its Metabolites from Fish Oils by Molecular Distillation 

  Julshamn, Kåre; Karlsen, L.; Brækkan, Olaf R. (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 15, Research report, 1973)
  The distribution of DDT and its metabolities in cod liver oil and some other marine oils are reported. Cod liver oil showed an average content of (1.50 ± 0.31) mg DDT/kg. Dogfish liver oil contained 2.44 mg DDT/kg, and ...
 • Innholdsfortegnelse Vol. 4 

  Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;, Research report, 1965)
 • Innholdsfortegnelse Vol. 2 

  Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;, Research report, 1954)
 • Innholdsfortegnelse Vol. 3 

  Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;, Research report, 1959)
 • Natriumnitrit som konserveringsmiddel for fabrikksild. Foringsforsøk med sildemel av konservert sild og undersøkelser over virkningen av ren natriumnitrit på husdyr. 

  Fiskeridirektoratet (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 3, No. 4, Research report, 1955)
  Felles melding fra: 1. Veterinærhøgskolens medisinske klinikk. 2. Veterinærhøgskolens farmakologiske institutt. 3. Landbrukshøgskolens foringsforsøk. 4. Statens veterinære forsøksgård for sau. 5. Fiskeridirektoratets ...
 • Lysbrytningen (n 20/D) i det uforsåpbare av rene gadustraner 

  Aure, Lars; Trøen, Edward (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 1, No. 11, Research report, 1951)
  In the cod and coalfish liver oils investigated, the vitamin A content increased with increasing amounts of unsaponifiable matter. A relative increase in per cent of unsaponifiable matter paralled about half as much relative ...
 • Effects of Heat Treatment on Composition and Nutritive Value of Herring Meal 

  Myklestad, Ole; Bjørnstad, Johan; Njaa, Leif Rein (Fiskeridirektoratets skrifter / Serie Teknologiske undersøkelser;Vol. 5, No. 10, Research report, 1972)
  1. The effect of heat treatment on quality of herring meal has been investigated using a rotating autoclave operated under variable conditions (meal moisture: 1.1% - 41%; meal temperature: 96° C – 132° C; heating time: 0-2 ...

View more